9A04FF7A-0669-46B9-B924-6225D5FC0A3D - 複製.jpg

新北市三重區光榮國民小學

New Taipei City Sanchong Guangrong Elementary School

業主             新北市政府新建工程處
設計時間      2018年5月至2019年3月
完工時間      2022年6月

建築資訊      基地面積/31,280.47m2
                     建築面積/6,221.61m2
                     總樓地板面積/31,702.45m2
                     地上三層,地下二層 二幢 四棟

_YU_1543.jpg
 
_YU_1574-Pano.jpg
_YU_1516.jpg
_YU_1463.jpg
_YU_1472.jpg
_YU_1568.jpg